Custom Adv 1

3 ölçegli ýanýoda örtükleri ýa-da telekeçiligi ösdürmäge ulgamlaýyn çemeleşme

Rate this item
(0 votes)

Daşoguz şäherinde ýerleşýän hususy kiçi zawodyň işgärleri 3 ölçegli ýanýoda örtükleriniň köpçülikleýin önümçiligini özleşdirdiler. Berkligi, üstiniň taýdyrmaýanlygy, suw geçirmeýänligi, galyberse-de, göze geliwliligi täze önümiň artykmaçlygydyr. Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzasy Azat Sabyrowyň hususy kärhanasynyň täze önümleriniň arasynda ýüzüne türkmen halysynyň gölleri salnan we pola ýazylýan gülli daş örtükler, lagym gapaklarynyň dürli görnüşleri bar.

Binalaryň içerki we daşky bezegi üçin daş örtüklere, ýanýoda örtüklerine, bezegli agaç sütünjiklere, aýmançalara we beýleki önümlere sebitiň dürli gurluşyk edaralardyr şahsy adamlar isleg bildirýärler. Kiçi zawodyň meýdançasynda ýerleşýän söwda nokadynda harytlaryň görnüşleri goýlupdyr.
Kärhananyň kuwwatlylygy ýylda 30 müň inedördül metr önüm çykarmaga niýetlenendir. Bu ýerde Ýewropa ýurtlarynda öndürilen ýokary öndürijilikli enjamlar oturdylan. Bazaryň talaplaryna laýyklykda kärhanada taýýar galyplar bilen bir hatarda daş örtükler üçin bü ýerde taýýarlanylan nusgalar-da ulanylýar, bu bolsa özboluşly dizaýnerlik täzelikleri önümçilige ornaşdyrmaga mümkinçilik berýär we marketing artykmaçlygyny döredýär. Häzirki wagtda kärhanada önümiň on görnüşi çykarylýar, olaryň önümçiliginde bahasy we hili babatda amatly ýerli çig maldan peýdalanylýar.
Gurluşyk bazarynyň talaplaryndan ugur alyp, kärhana emeli mermerden hem şu kysmy önümiň çykarylyşyny özleşdirýär.

www.turkmenistan.gov.tm

Read 144632 times Last modified on June 24 2019

35073 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.