Custom Adv 1

«Söwda öýi» Çaphana we bezeg bölümi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň “Söwda öýüniň” Çaphana we bezeg bölümi, özüniň çaphana we bezeg hyzmatlaryny hödürleýär.
Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň tassyklanan sergileriň, ýarmarkalaryň we maslahatlaryň meýilnamasy boýunça, Çaphana we bezeg bölümi sergileri çap önümler we bezegler bilen üpjün edýär.

Çap etmek hyzmatlarynyň sanawy:

• Stikeriň ýüzünde çap etmek
• Baneriň ýüzünde çap etmek
• Sergi powilionlaryny bezemek
• Bezeg işleri (Dizaýn)
• Resmi blankalar / Blankalar
• Iş meýilnamalar üçin bukjalar (papkalar)
• Meýilnamalar (programalar)
• Ramkaly diplomlar
• Gutlag-ýüzlenmeler
• Çakylyk bukjasy
• Bloknotlar
• Tarketkalar / Beýdjikler
• Broşuralar
• Bukletler
• Wizitkalar
• Flaýerler
• Plakatlar we ş.m.

1265 comments

Leave a comment

Make sure you enter the (*) required information where indicated. HTML code is not allowed.