Custom Adv 1
Biznes dünýäsi

Biznes dünýäsi 3

Belarus Söwda-senagat palatasynyň müdiriýetiniň çözgüdi boýunça Birleşen Arap Emirliginde Belarus Söwda-senagat palatasynyň wekili edilip Tajeddin Seif bellenildi.

Tajeddin Seif «K&K Middle East» kompaniýasynyň başlygy, «Inweks» Innowasiýa merkeziniň eýesi we başlygy, BAE-däki ençeme, şeýle hem Italiýada we Belarusda («Bremino Grupp JÇG) kompaniýalaryň hyzmatdaşydyr. Ol BAE-niň Söwda palatalar Birleşiginiň düzümine girýär.

«Somon Eýriň» baş direktory Tomas B. Hallam II Täjigistanda Amerikan söwda palatasyna ýolbaşçy saýlanyldy ─ diýip, awiakompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär.
«Somon Eýr» awiakompaniýasynyň baş direktory Tomas B. Hallam II Respublikadaky amerikan söwda palatasynyň ─ «AmCham Täjigistanyň» direktorlar birleşiginiň başlygy saýlanyldy ─ diýlip, firmada anyklanyldy.

28-30-njy mart aralygynda Ulan-Udede ýerleşýän «Pioner-2» söwda merkezinde «Baikal Trade ─ 2019» atly mongol we rus harytlarynyň Halkara serge-ýarmarkasy geçirildi.
Daşary ýurtly telekeçileriň pawilýonlarynda ýüň, kaşemir, kümüş, deri önümlerini, azyk harytlaryny, sowgatlyk önümleri we beýleki zatlary satyn almaga mümkinçilik döredildi.