Custom Adv 1
Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Söwda Öýi»

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň «Söwda Öýi» 2

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň “Söwda öýüniň” Çaphana we bezeg bölümi, özüniň çaphana we bezeg hyzmatlaryny hödürleýär.
Ministrlikleriň we pudak edaralarynyň tassyklanan sergileriň, ýarmarkalaryň we maslahatlaryň meýilnamasy boýunça, Çaphana we bezeg bölümi sergileri çap önümler we bezegler bilen üpjün edýär.

Çap etmek hyzmatlarynyň sanawy:

• Stikeriň ýüzünde çap etmek
• Baneriň ýüzünde çap etmek
• Sergi powilionlaryny bezemek
• Bezeg işleri (Dizaýn)
• Resmi blankalar / Blankalar
• Iş meýilnamalar üçin bukjalar (papkalar)
• Meýilnamalar (programalar)
• Ramkaly diplomlar
• Gutlag-ýüzlenmeler
• Çakylyk bukjasy
• Bloknotlar
• Tarketkalar / Beýdjikler
• Broşuralar
• Bukletler
• Wizitkalar
• Flaýerler
• Plakatlar we ş.m.

Şu Kanun Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasyny döretmegiň hukuk we ykdysady esaslaryny, onuň işiniň guramaçylyk-hukuk görnüşlerini belleýär we döwlet tarapyndan goldamagyň çärelerini kesgitleýär.